آرشیو مطالب دسته بندی:

جک، طنز و لطیفه

راستشو بگم؟؟!

متاسفانه اخیرا مشاهده شده که بعضی از آقایون خیلی زود گول خانوم‌ها رو می‌خورن و خودشون رو وا می‌دن که این نکته جای تاسف و تامل زیادی داره؛ البته اصلا منظورم فریب نگاه خانمانسوز خانوم‌ها رو خوردن یا فریب جاهای دیگه‌شون رو خوردن نیست. بالاخره…

صف نونوايی

دوست عزیز تا حالا در مورد صف نونوايی مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد صف نونوايی صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر ميره تو صف نونوايي، شاطر نونوائی ميگه: نون تا اينجا…

صف نونوايی

دوست عزیز تا حالا در مورد صف نونوايی مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد صف نونوايی صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر ميره تو صف نونوايي، شاطر نونوائی ميگه: نون تا اينجا…

صف نونوايی

دوست عزیز تا حالا در مورد صف نونوايی مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد صف نونوايی صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر ميره تو صف نونوايي، شاطر نونوائی ميگه: نون تا اينجا…

داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو!

دوست عزیز تا حالا در مورد داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو! ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم طرف…

داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو!

دوست عزیز تا حالا در مورد داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو! ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم طرف…

داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو!

دوست عزیز تا حالا در مورد داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو! ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم طرف…

عيسی هل نده!‌

دوست عزیز تا حالا در مورد عيسی هل نده!‌ مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد عيسی هل نده!‌ صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم پسره تو كليسا نشسته بوده، يهو مي‌بينه يه دختر خيلي…

عيسی هل نده!‌

دوست عزیز تا حالا در مورد عيسی هل نده!‌ مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد عيسی هل نده!‌ صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم پسره تو كليسا نشسته بوده، يهو مي‌بينه يه دختر خيلي…

عيسی هل نده!‌

دوست عزیز تا حالا در مورد عيسی هل نده!‌ مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد عيسی هل نده!‌ صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم پسره تو كليسا نشسته بوده، يهو مي‌بينه يه دختر خيلي…

کتک آقا معلم! تاثیر در پیشرفت تحصیلی

دوست عزیز تا حالا در مورد کتک آقا معلم! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد کتک آقا معلم! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث…

کتک آقا معلم عصبانی در کلاس!

دوست عزیز تا حالا در مورد کتک آقا معلم! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد کتک آقا معلم! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث…

کتک آقا معلم! تلخ یا شیرین

دوست عزیز تا حالا در مورد کتک آقا معلم! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد کتک آقا معلم! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث…

دعای غضنفر برای خودش

دوست عزیز تا حالا در مورد دعای غضنفر مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد دعای غضنفر صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر همش دعا می کرده بچه دار شهیه شب جبرئیل میاد تو…

دعای جالب غضنفر

دوست عزیز تا حالا در مورد دعای غضنفر مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد دعای غضنفر صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر همش دعا می کرده بچه دار شهیه شب جبرئیل میاد تو…

دعای زیبای غضنفر

دوست عزیز تا حالا در مورد دعای غضنفر مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد دعای غضنفر صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر همش دعا می کرده بچه دار شهیه شب جبرئیل میاد تو…

مشخصات یک پسر خوب از نظر من

دوست عزیز تا حالا در مورد مشخصات یک پسر خوب مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مشخصات یک پسر خوب صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم 1- پسره خوب تنهایی میره سینما و پارک2-…

پیشگویی آخر زمان و حقایق آن

دوست عزیز تا حالا در مورد پیشگویی آخر زمان مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد پیشگویی آخر زمان صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم آقا تو مراسم شب چله همه فامیل جمع بودن،…

فقط تو آدمی و لا غیر!

دوست عزیز تا حالا در مورد فقط تو آدمی! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد فقط تو آدمی! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم از دانشگاه برمی گشتم، تو تاکسی نشسته بودم، دوتا…

لامپ یک متری! مگه داریم؟؟مگه میشه؟؟

دوست عزیز تا حالا در مورد لامپ یک متری! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد لامپ یک متری! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم مادر: پسرم برو مغازه الکتریکی، یک مهتابی بخر! پسرک…

مواظب آبرویت باش!با آبروی هیچ کسی هم شوخی نکن! هرگز

دوست عزیز تا حالا در مورد مواظب آبرویت باش! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مواظب آبرویت باش! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم مادر : عزیزم حالا که در درس حساب نمره صفر…

راه اساسی مبارزه با مگس و خلاصی از آن!

دوست عزیز تا حالا در مورد راه مبارزه با مگس! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد راه مبارزه با مگس! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم اگر گفتی بهترین راه مبارزه با مگس چیست؟…

تمساح غضنفر و حرکت جالبش

دوست عزیز تا حالا در مورد تمساح غضنفر مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد تمساح غضنفر صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر به رفیقش می گه من یه تمساح پیدا کردم چیکارش کنم؟…

غضنفر تو آینه چی دید! کی میدونه؟

دوست عزیز تا حالا در مورد غضنفر تو آینه! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد غضنفر تو آینه! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یه غضنفر تو آینه عکس خودشو می بینه بعد می گه:…

دیدار پیرزن با عزرائیل! وحشتناکه

دوست عزیز تا حالا در مورد دیدار پیرزن با عزرائیل! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد دیدار پیرزن با عزرائیل! ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم پیرزن دید عزراییل…

ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ چه زود گذشت

دوست عزیز تا حالا در مورد ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ می کنم ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ…

زمان برگزاری امتحان رانندگی!

دوست عزیز تا حالا در مورد امتحان رانندگی! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد امتحان رانندگی! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم افسر داشته امتحان رانندگی میگرفته.از حیف…

اقتدار یک مرد در خانه به معنای واقعی!

دوست عزیز تا حالا در مورد اقتدار یک مرد در خانه! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد اقتدار یک مرد در خانه! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم طرف برادرشو نصیحت میکرده میگه…

لطفا ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ به من بدید!

دوست عزیز تا حالا در مورد لطفا ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد لطفا ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ! ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﻭﻗﺘﯽ…

سینه خیز اومدیم تا خونه ببینیم چه خبره!!!

دوست عزیز تا حالا در مورد سینه خیز اومدیم تا خونه!!! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد سینه خیز اومدیم تا خونه!!! ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم تو خیابون با دوستم…

دعا از ته دل مادر رد خور نداره!

دوست عزیز تا حالا در مورد دعا از ته دل مادر! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد دعا از ته دل مادر! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﭼﺎﺩر مامانمو ﺳﺮﻡ ﻛﺮﺩم ﻭﺍﺳﻪ…

خبر فوری خیلی مهم!!!

دوست عزیز تا حالا در مورد خبر فوری!!! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد خبر فوری!!! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم پسره خواسته دختره رو بترسونه یه لیوان آب پاشیده تو…

زن ها آنقدر هم پیچیده نیستن!

دوست عزیز تا حالا در مورد زن ها پیچیده نیستن! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد زن ها پیچیده نیستن! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم ﺯﻥ ﻫﺎ ﺍﺻﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻦ!ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﮐﻢ…

به نظر شما فرق بین بانمک و بیشعور چیست؟

دوست عزیز تا حالا در مورد فرق بین بانمک و بیشعور! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد فرق بین بانمک و بیشعور! ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم ?بانمک بودن با بیشعور بودن…

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯼ ﺩﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ و لهجه شیرین و زیباشون

دوست عزیز تا حالا در مورد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯼ ﺩﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯼ ﺩﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیمﺳﻼﻡ ﺟﺎﺳﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺷﮑﺎﺭ…

مامان بابام با هم قهرن، میخوام آشتی کنن

دوست عزیز تا حالا در مورد مامان بابام با هم قهرن مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مامان بابام با هم قهرن ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم ‏مامان و بابام 2 روزه…

دعوای زن و شوهری تو همه خونه ها هست!

دوست عزیز تا حالا در مورد دعوای زن و شوهری! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد دعوای زن و شوهری! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم دقت کردین زن و شوهرا وقتی با هم خوبن به هم…

همکارم خیلی از خودش تعریف میکنه!

دوست عزیز تا حالا در مورد همکارم تعریف میکنه! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد همکارم تعریف میکنه! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم میگه توی مترو یه پیرزنه رو دیدم میگفت…

مرد به معنای واقعی چیست؟

دوست عزیز تا حالا در مورد مرد چیست؟ مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مرد چیست؟ صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم مرد چیست؟ موجود بد شانسی که موقع تولدش میگن:حال مادرش…

خودم مرهم زخمات میشم عزیزم !

دوست عزیز تا حالا در مورد خودم مرهم زخمات میشم! مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد خودم مرهم زخمات میشم! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم رفتم داروخانه چسب زخم بگیرم نداشتن…