آرشیو مطالب دسته بندی:

حقوق

آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای متولی پیشگیری از جرم است

به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، محمدحسین صادقی در نشست با مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش اظهار داشت: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است.وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم زمانی محقق خواهد شد که تمامی نهادهای…

درخواست رفع توقیف خودرو به صورت اینترنتی

دوست عزیز تا حالا در مورد درخواست رفع توقیف خودرو مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد درخواست رفع توقیف خودرو ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: مدتی قبل…

محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه چقدر است

دوست عزیز تا حالا در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم…

چگونه گرانفروشی و کم فروشی را اطلاع دهیم

دوست عزیز تا حالا در مورد چگونه گرانفروشی را اطلاع دهیم مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد چگونه گرانفروشی را اطلاع دهیم ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ…

خیانت در امانت به چه معناست

دوست عزیز تا حالا در مورد خیانت در امانت مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد خیانت در امانت صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: سلام من اتومبیل خود را اجاره…

پیگیری مزاحمت تلگرام توسط پلیس فتا چگونه انجام می شود؟

دوست عزیز تا حالا در مورد پیگیری مزاحمت تلگرام توسط پلیس فتا مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد پیگیری مزاحمت تلگرام توسط پلیس فتا ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم…

طریقه شکایت از مزاحم تلفنی ایرانسل چگونه است؟

دوست عزیز تا حالا در مورد شکایت از مزاحم تلفنی ایرانسل مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد شکایت از مزاحم تلفنی ایرانسل ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ…

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن امکانپذیر است؟

دوست عزیز تا حالا در مورد ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد ح ... صرفا علمی را برای شما…

بهترین روش به اجرا گذاشتن مهریه چیست

دوست عزیز تا حالا در مورد بهترین روش به اجرا گذاشتن مهریه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد بهترین روش به اجرا گذاشتن مهریه ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت…

تکلیف مهریه بعد از فوت زن چه می شود؟

دوست عزیز تا حالا در مورد تکلیف مهریه بعد از فوت زن مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد تکلیف مهریه بعد از فوت زن ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال:…

فرمول محاسبه نفقه زن چیست؟

دوست عزیز تا حالا در مورد فرمول محاسبه نفقه زن مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد فرمول محاسبه نفقه زن صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: سلام حداقل…

آیا ممنوع الخروجی چک برگشتی صحت دارد؟

دوست عزیز تا حالا در مورد ممنوع الخروجی چک برگشتی مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد ممنوع الخروجی چک برگشتی ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: سلام من…

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

دوست عزیز تا حالا در مورد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک…

آیا طلاق در صورت خیانت مرد ممکن است؟

دوست عزیز تا حالا در مورد طلاق در صورت خیانت مرد مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد طلاق در صورت خیانت مرد صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: سلام زنی…

وثیقه برای زندانی مهریه به چه میزان است

دوست عزیز تا حالا در مورد وثیقه برای زندانی مهریه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد وثیقه برای زندانی مهریه ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: مهره ۱۱۰…

هزینه وکیل برای اجرای مهریه چقدر است

دوست عزیز تا حالا در مورد هزینه وکیل برای اجرای مهریه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد هزینه وکیل برای اجرای مهریه ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال:…

افزایش مبلغ نفقه زن در سال ۹۸

دوست عزیز تا حالا در مورد مبلغ نفقه زن در سال ۹۸ مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مبلغ نفقه زن در سال ۹۸ صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: سلام مبلغ…

شرایط حضانت فرزند در طلاق توافقی

دوست عزیز تا حالا در مورد حضانت فرزند در طلاق توافقی مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد حضانت فرزند در طلاق توافقی ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: با…

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه طبق قانون آئین دادرسی

دوست عزیز تا حالا در مورد شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت…

حداقل و حداکثر نرخ نفقه زن

دوست عزیز تا حالا در مورد نرخ نفقه زن مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد نرخ نفقه زن صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: حداقل مبلغ نفقه زوجه تحصیلکرده در…

بهترین روش طلاق دادن زن کدام است

دوست عزیز تا حالا در مورد بهترین روش طلاق دادن زن مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد بهترین روش طلاق دادن زن ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال:…

چگونگی اثبات سوء رفتار زوجه نسبت به زوج

دوست عزیز تا حالا در مورد اثبات سوء رفتار زوجه نسبت به زوج مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد اثبات سوء رفتار زوجه نسبت به زوج ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک…

طلاق بر مبناي عسر و حرج به چه نحوی است

دوست عزیز تا حالا در مورد طلاق بر مبناي عسر و حرج مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد طلاق بر مبناي عسر و حرج ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: نمونه…

مراحل درخواست طلاق توافقی

دوست عزیز تا حالا در مورد درخواست طلاق توافقی مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد درخواست طلاق توافقی صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: سلامدادخواست طلاق…

حداقل و حداکثر میزان نفقه زن

دوست عزیز تا حالا در مورد حداقل میزان نفقه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد حداقل میزان نفقه صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: مبلغ نفقه زن در سال 98…

شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر چگونه است

دوست عزیز تا حالا در مورد شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ…

نحوه محاسبه مهریه زن بعد از فوت شوهر و مطالبه آن

دوست عزیز تا حالا در مورد نحوه محاسبه مهریه زن بعد از فوت شوهر مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد نحوه محاسبه مهریه زن بعد از فوت شوهر ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم…

حکم رابطه نامشروع تلگرامی و خیانت زن و شوهر

دوست عزیز تا حالا در مورد حکم رابطه نامشروع تلگرامی مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد حکم رابطه نامشروع تلگرامی ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: با…

حق طلاق محضری به زن

دوست عزیز تا حالا در مورد حق طلاق محضری مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد حق طلاق محضری صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: سلام وقت بخیر.در مورد حق طلاق…

مدت زمان فرار مرد از دین مهریه همسرش

دوست عزیز تا حالا در مورد مدت زمان فرار از دین مهریه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مدت زمان فرار از دین مهریه ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال:…

نداشتن رابطه زناشویی و طلاق و دلایل آن

دوست عزیز تا حالا در مورد نداشتن رابطه زناشویی و طلاق مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد نداشتن رابطه زناشویی و طلاق ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ…

هزینه طلاق توافقی در سال 98

دوست عزیز تا حالا در مورد هزینه طلاق توافقی مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد هزینه طلاق توافقی صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: قانون جدید طلاق توافقی…

عواقب و نحوه اجرا گذاشتن مهریه

دوست عزیز تا حالا در مورد عواقب اجرا گذاشتن مهریه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد عواقب اجرا گذاشتن مهریه ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: سلامبا…

در چه صورت نفقه به زن تعلق نمیگیرد؟و آیا زن می تواند از آن برای طلاق استفاده کند

دوست عزیز تا حالا در مورد در چه صورت نفقه به زن تعلق نمیگیرد مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد در چه صورت نفقه به زن تعلق نمیگیرد ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم…

توقیف ماشین و اموال زوج برای مهریه

دوست عزیز تا حالا در مورد توقیف ماشین زوج برای مهریه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد توقیف ماشین زوج برای مهریه ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال: با…

طبق قانون زن از چه اموالی نمی تواند مهریه اش را بردارد؟

دوست عزیز تا حالا در مورد زن از چه اموالی نمی تواند مهریه اش را بردارد مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد زن از چه اموالی نمی تواند مهریه اش را بر ... صرفا علمی را برای شما کاربران…

آیا ازمایش باکرگی اجباری است یا اختیاری

دوست عزیز تا حالا در مورد آیا ازمایش باکرگی اجباری است مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد آیا ازمایش باکرگی اجباری است ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ…

مهلت پرداخت پیش قسط مهریه چه مدتی است

دوست عزیز تا حالا در مورد مهلت پرداخت پیش قسط مهریه مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مهلت پرداخت پیش قسط مهریه ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک نت ـ سوال:…

نرخ صیغه نامه محضری در سال 98 چقدر است؟

دوست عزیز تا حالا در مورد نرخ صیغه نامه در سال 98 چقدر است؟ مطالعه ای داشتین؟می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد نرخ صیغه نامه در سال 98 چقدر است؟ ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم یک…